از حاشیه تا متن؛ وزیر خارجه پاکستان می گوید طالبان در نشست بعدی ترویکا دعوت می‌شود. دولت طالبان از رسمیت جهانی چقدر فاصله دارد؟ آیا افغانستان سر انجام به یک دولت مشروع، با ثبات و پاسخ‌گو دست خواهد یافت؟ بازیگر اصلی معضل افغانستان کیست؟ در این برنامه، گرداننده شمس امانی از مهمانانش می‌پرست که چرا […]

از حاشیه تا متن؛ وزیر خارجه پاکستان می گوید طالبان در نشست بعدی ترویکا دعوت می‌شود.
دولت طالبان از رسمیت جهانی چقدر فاصله دارد؟
آیا افغانستان سر انجام به یک دولت مشروع، با ثبات و پاسخ‌گو دست خواهد یافت؟
بازیگر اصلی معضل افغانستان کیست؟
در این برنامه، گرداننده شمس امانی از مهمانانش می‌پرست که چرا با این همه تلاش‌های جهانی و منطقه‌ی در باره افغانستان، هیچ اثر ملموس در وضعیت افغانستان دیده نمی‌شود؟
فقر، بیکاری و مهاجرت چه زمانی از افغانستان ریشه کن خواهد شد؟
چه کسی قهرمان پایان جنگ در افغانستان خواهد شد؟
چرا هر تغییری سیاسی در افغانستان برخلاف خواست مردم مطرح می‌شود؟
آیا با آمدن امارت اسلامی تجربه‌های تلخ گذشته دیگر تکرار نمی‌شود؟
مهمانان
بریالی نصرتی، رهبر حرکت ملی خط سوم
دکتر فضل من‌الله ممتاز، دیپلمات پیشین
محمد عمر نهضت، رییس حزب آما