حسن کاظمی قمی نماینده ویژه ایران برای افغانستان که به کابل آمده، در نخستین اظهاراتش به خبرنگاران گفته که امریکا پس از شکست از افغانستان در تلاش حمایت از داعش است. در همین حال، حامد کرزی رییس جمهوری پیشین نیز در ویبنار بین المللی علمای جهان اسلام گفته که با وجود کاهش درگیری های نظامی، […]

حسن کاظمی قمی نماینده ویژه ایران برای افغانستان که به کابل آمده، در نخستین اظهاراتش به خبرنگاران گفته که امریکا پس از شکست از افغانستان در تلاش حمایت از داعش است.
در همین حال، حامد کرزی رییس جمهوری پیشین نیز در ویبنار بین المللی علمای جهان اسلام گفته که با وجود کاهش درگیری های نظامی، افغانستان تا رسیدن به امنیت و صلح فاصله‌ی زیادی دارد.
او حمله های داعش را دسیسه‌ی سیاسی علیه افغانستان و برای ادامه بی‌ثباتی در راستای اهداف سیاسی بیگانگان در منطقه خوانده است.
این نگرانی ها در حالی مطرح می شود که گروه داعش شاخه خراسان پس از حاکمیت طالبان در افغانستان چندین حمله‌ی مرگبار را بر غیرنظامیان انجام داده است.
مهمانان
سیدقریب الله سادات، فعال سیاسی
عبدالناصر شفیق، نویسنده و استاد دانشگاه
عزیز‌الدین معارج، دیپلمات پیشین و مشاور حقوقی در لندن
شمس امانی، گرداننده
عبدالمنیر رامین، تهیه کننده