کمیته‌ی روابط خارجی کانگرس امریکا اعلام کرده است که تحقیقات در مورد نحوه خروج نیروهای امریکایی از افغانستان را گسترش می‌دهد. این کمته افزوده ‌است که قصد دارد اطلاعات بیشتری در مورد تعداد شهروندان و هم‌کاران باقی‌مانده‌ی حکومت امریکا در افغانستان و هم‌‎چنان نحوه خروج آنان، به‌دست آورد. مایکل‌مکال رییس این کمیته در نامه‌ای از […]

کمیته‌ی روابط خارجی کانگرس امریکا اعلام کرده است که تحقیقات در مورد نحوه خروج نیروهای امریکایی از افغانستان را گسترش می‌دهد.

این کمته افزوده ‌است که قصد دارد اطلاعات بیشتری در مورد تعداد شهروندان و هم‌کاران باقی‌مانده‌ی حکومت امریکا در افغانستان و هم‌‎چنان نحوه خروج آنان، به‌دست آورد. مایکل‌مکال رییس این کمیته در نامه‌ای از آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه‌ی امریکا خواست تا متن کتبی مصاحبه‌ی رسمی ۳۴ مقام حکومت بایدن را که در ماموریت خروج شهروندان و هم‌کاران افغانستانی حکومت امریکا نقش داشتند، در اختیار این کمیته بگذارد. در بیانیه‌ای کمیته‌ی خارجی از عدم هم‌کاری وزارت خارجه و فراهم نکردن اطلاعات مربوطه برای اعضای کمیته انتقاد شده است. روند خروج امریکا از افغانستان با انتقادهای زیادی در داخل و بیرون امریکا مواجه شد. کانگرس امریکا پس از انتقادات زیاد در روند خروج نیروهای امریکایی و سقوط دولت پیشین افغانستان، اعلام کرد که در این مورد تحقیق می‌کند.