روزنامه‌ی گاردین گزارش داده است که مهاجران افغانستان که پس از تسلط امارت اسلامی بر افغانستان به کشورهای همسایه رفته اند با ترس دایمی اخراج از این کشورها زندگی می‌کنند. این روزنامه افزوده‌است که مهاجران که در کشورهای همسایه فرار کرده‌اند، اقامت قانونی ندارند و به همین دلیل در ترس همیشگی از اخراج به افغانستان […]

روزنامه‌ی گاردین گزارش داده است که مهاجران افغانستان که پس از تسلط امارت اسلامی بر افغانستان به کشورهای همسایه رفته اند با ترس دایمی اخراج از این کشورها زندگی می‌کنند.

این روزنامه افزوده‌است که مهاجران که در کشورهای همسایه فرار کرده‌اند، اقامت قانونی ندارند و به همین دلیل در ترس همیشگی از اخراج به افغانستان به‌سر می‌برند. بیشتر مهاجران افغانستان به ایران و پاکستان رفته‌اند. این دو کشور قبلا اعلام کرده بود که حاضر نیستند موج جدید مهاجران را بپذیرد.