مسوولان برنامه‌ی واکسین پولیو از ثبت دو واقعه‌ی جدید فلج کودکان در ولایت کندز خبر داده‌اند. نیک‌ولی شاه مومند مسوول برنامه‌ای محو پولیو در وزارت صحت عامه گفته‌ است که دو مورد جدید در ولسوالی امام‌صاحب کندز ثبت شده است. او به صدای امریکا گفته است که دو مورد جدید یک پسر ۲۵ ماهه و […]

مسوولان برنامه‌ی واکسین پولیو از ثبت دو واقعه‌ی جدید فلج کودکان در ولایت کندز خبر داده‌اند.

نیک‌ولی شاه مومند مسوول برنامه‌ای محو پولیو در وزارت صحت عامه گفته‌ است که دو مورد جدید در ولسوالی امام‌صاحب کندز ثبت شده است. او به صدای امریکا گفته است که دو مورد جدید یک پسر ۲۵ ماهه و یک دختر۱۰ ماهه هستند. پیش از این نیز یک مورد واقعه‌ی مثبت فلج کودکان در افغانستان ثبت شده بود. نیک‌ولی شاه مومند گفته است که کودک پسر ممکن چند بار واکسین شده باشد؛ اما کودک دختر هیچ واکسین نشده است.

این در حالی‌است که برنامه‌ی جدید واکسین پولیو هفته‌ی پیش با توافق امارت اسلامی در چندین ولایت کشور آغاز شد.