نماینده ویژه ایران در امور افغانستان می‌گوید که تهران امیدوار است افغانستان به یک حکومت مقتدر و همه‌شمول دست یابد. همزمان، نمایندگان ویژه امریکا و روسیه در باره افغانستان در باره عملی‌سازی تعهدات امارت اسلامی به جامعه جهانی، با هم رای‌زنی کرده‌اند. اما امیرخان متقی در گفت‌وگو با بی بی سی گفته که دولت کنونی […]

نماینده ویژه ایران در امور افغانستان می‌گوید که تهران امیدوار است افغانستان به یک حکومت مقتدر و همه‌شمول دست یابد.
همزمان، نمایندگان ویژه امریکا و روسیه در باره افغانستان در باره عملی‌سازی تعهدات امارت اسلامی به جامعه جهانی، با هم رای‌زنی کرده‌اند.
اما امیرخان متقی در گفت‌وگو با بی بی سی گفته که دولت کنونی افغانستان فراگیر است و هر کشور تعریفی خودش را از همه‌شمول بودن دارد.
مهمانان
سید محسن حسینی، رییس مجمع علمای جعفری زون شمال
سلیم پیگیر، رییس حزب متعهد فکری افغانستان
جاوید شکیب‌زاده، معاون شورای اجرایی حزب حرکت اسلامی افغانستان
شمس امانی، گرداننده
عبدالمنیر رامین، تهیه کننده