محمدخالد حنفی، سرپرست وزارت امر به‌معروف و‌نهی از منکر امارت اسلامی، حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین، عبدالله‌عبدالله، رییس پیشین مصالحه‌ی ملی و فضل‌هادی مسلمیار، رییس پیشین مجلس سنا را مجرمان بزرگ خواند که اکنون از سوی امارت اسلامی عفو شده و محافظت می‌شوند. سه مقام پیشین افغانستان که پس از فروپاشی حکومت پیشین در کابل مانده‌اند […]

محمدخالد حنفی، سرپرست وزارت امر به‌معروف و‌نهی از منکر امارت اسلامی، حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین، عبدالله‌عبدالله، رییس پیشین مصالحه‌ی ملی و فضل‌هادی مسلمیار، رییس پیشین مجلس سنا را مجرمان بزرگ خواند که اکنون از سوی امارت اسلامی عفو شده و محافظت می‌شوند.

سه مقام پیشین افغانستان که پس از فروپاشی حکومت پیشین در کابل مانده‌اند کماکان به فعالیت‌های سیاسی ادامه داده‌اند گاهی تصاویری از دیدارهای شان را با برخی مقام‌های خارجی در فیسبوک نشر می‌کنند. آقای حنفی با اشاره به مقام‌های پیشین و آن‌‌هایی که از کشور خارج شده‌‌اند، می‌گوید که آنان این سرمایه‌های هنگفت را از کجا به‌دست آورده‌اند. آقای حنفی که روز سه شنبه به ولایت بلخ سفر کرده بود در سخن‌رانی در مراسمی این اظهارات را بیان کرده است.

سرپرست وزارت امر به معروف امارت اسلامی با اشاره به جایدادها و سرمایه‌‌های مقام‌های حکومت پیشین افغانستان در داخل و خارج گفت باید با آنان حساب شود.

تاکنون آقای کرزی، عبدالله‌عبدالله و آقای مسلم‌یار در مورد این گفته‌های سرپرست وزارت امر به معروف و‌نهی از منکر امارت اسلامی واکنشی نشان نداده‌اند.