پناه‌جویان در مرز پولند با بلاروس بر نیروهای پولندی سنگ پرتاب کردند و محافظان پولندی در مقابل بر آنان از آب‌پاش آتش‌نشانی و گاز اشک‌آور کار گرفتند. وارسا مقام‌های بلاروس را متهم کرده است که به شماری از افرادی که تلاش داشتند از مرز عبور کنند بم‌های دود کننده و سلاح‌های مختلف داده‌اند. این برخورد […]

پناه‌جویان در مرز پولند با بلاروس بر نیروهای پولندی سنگ پرتاب کردند و محافظان پولندی در مقابل بر آنان از آب‌پاش آتش‌نشانی و گاز اشک‌آور کار گرفتند.

وارسا مقام‌های بلاروس را متهم کرده است که به شماری از افرادی که تلاش داشتند از مرز عبور کنند بم‌های دود کننده و سلاح‌های مختلف داده‌اند. این برخورد سبب تشدید بحران در مرز شرقی اتحادیه‌‌ی اروپا شده‌ است جایی که غرب الکساندر لوکاشینکو، رییس‌جمهور بلاروس را متهم کرده‌ است که او از پناه‌جویان برای بی‌ثبات سازی این اتحادیه استفاده می‌کند تا از تعزیرات اتحادیه‌ی اروپا بر این کشور انتقام‌ جویی کرده باشد. اما بلاروس این اتهام‌ها را رد کرده است. اداره‌ی محافظت از سرحدات پولند، ویدیو‌های را در تویتر نشر کرده است که در آن نشان می‌دهد که آنان از آن‌سوی مرز بر مهاجرین آب‌پاش می‌دهند. با آنهم، وزارت دفاع پولند گفته است که از گاز اشک‌آور تنها در مقابل حمله کنندگان استفاده شده است.