توماس‌وِست، نماینده‌ی ویژه‌ی آمریکا برای افغانستان با مقام‌‌های هندی به‌شمول آجیت دووال، مشاور امنیت ملی هند، هارش وردن شرینگلا، وزیر خارجه‌ی و جی‌پی‌سینگ، نماینده‌ی این کشور برای افغانستان دیدار و گفت‌وگو کرده است. آقای وِست گفته است که در این دیدار آنان روی هم‌کاری‌های مشترک برای دست‌‌یابی به منافع‌شان در یک افغانستان باثبات و صلح‌آمیز […]

توماس‌وِست، نماینده‌ی ویژه‌ی آمریکا برای افغانستان با مقام‌‌های هندی به‌شمول آجیت دووال، مشاور امنیت ملی هند، هارش وردن شرینگلا، وزیر خارجه‌ی و جی‌پی‌سینگ، نماینده‌ی این کشور برای افغانستان دیدار و گفت‌وگو کرده است.

آقای وِست گفته است که در این دیدار آنان روی هم‌کاری‌های مشترک برای دست‌‌یابی به منافع‌شان در یک افغانستان باثبات و صلح‌آمیز گفت‌وگو کرده‌اند.