شرکت فیسبوک گفته ‌است که هم‌زمان با سقوط دولت پیشین افغانستان فسبوک‌ افغانستانی‌های طرف‌دار حکومت از پاکستان هک می‌شده است. این شرکت با انتشار نتایج یک تحقیق گفته‌ است که هکر‌ها از پاکستان افرادی را در افغانستان هدف قرار داده‌اند که با حکومت پیشین این کشور ارتباط داشتند. بربنیاد این تحقیقات این کار زمانی صورت […]

شرکت فیسبوک گفته ‌است که هم‌زمان با سقوط دولت پیشین افغانستان فسبوک‌ افغانستانی‌های طرف‌دار حکومت از پاکستان هک می‌شده است.

این شرکت با انتشار نتایج یک تحقیق گفته‌ است که هکر‌ها از پاکستان افرادی را در افغانستان هدف قرار داده‌اند که با حکومت پیشین این کشور ارتباط داشتند. بربنیاد این تحقیقات این کار زمانی صورت می‌گرفت که مناطق بیشتر یکی پی دیگری به‌دست امارت اسلامی سقوط می‌‌کرد. فیسبوک گفته ‌است که یک گروه که سایدکاپی نام دارد، لنک‌های ویبسایت‌هایی را با کاربران افغانستان شریک می‌کرد که مل‌ویر یا بدافزار داشت و از این طریق وسایل مردم را نظارت می‌کردند. این گروه افراد مرتبط با حکومت پیشین افغانستان، نیروهای ارتش، پولیس و امنیت ملی در کابل را هدف قرار داده بودند. فیسبوک گفته ‌است که گروه سایدکاپی را در ماه اگست از سکوی خود حذف کرد.