فرستاده‌ی ویژه‌ی سازمان ملل در امور افغانستان هشدار داده است که این کشور در آستانه‌ی یک فاجعه‌ی انسانی قرار دارد و اقتصاد درحال فروپاشی افغانستان خطر افراط گرایی را افزایش می‌دهد. فرستاده‌ی ویژه‌ی سازمان ملل پیش‌بینی می‌کند که شصت درصد از جمعیت ۳۸ میلیونی افغانستان با بحران گرسنگی روبه‌رو باشند، وضعیتی که احتمالا با رسیدن […]

فرستاده‌ی ویژه‌ی سازمان ملل در امور افغانستان هشدار داده است که این کشور در آستانه‌ی یک فاجعه‌ی انسانی قرار دارد و اقتصاد درحال فروپاشی افغانستان خطر افراط گرایی را افزایش می‌دهد.

فرستاده‌ی ویژه‌ی سازمان ملل پیش‌بینی می‌کند که شصت درصد از جمعیت ۳۸ میلیونی افغانستان با بحران گرسنگی روبه‌رو باشند، وضعیتی که احتمالا با رسیدن سرما بدتر خواهد شد. فرستاده‌ی سازمان ملل با نگرانی از فعالیت داعش در افغانسان می‌گوید که امارت اسلامی نتوانسته‌ است جلو رشد شاخه‌ی خراسان داعش را بگیرد.

دبیرا لاینز فرستاده‌ی ویژه‌ی سازمان ملل متحد در افغانستان با نگرانی از وضعیت بد مردم افغانستان می‌گوید رها کردن مردم افغانستان در حال حاضر یک اشتباه تاریخی خواهد بود. وی در سخن‌رانی خود در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویارک نسبت به بروز فاجعه‌ی انسانی در افغانستان هشدار داد.

فرستاده‌ی ویژه‌ی سازمان ملل متحد در مورد آموزش دختران گفت امارت اسلامی تاکید کرده که در حال تهیه دستورالعملی استند که یک محیط یادگیری امن را در سراسر کشوربرای دختران ایجاد ‌کنند؛ اما برای تدوین این راه‌کار و اجرای آن به زمان بیشتری نیاز دارند.