کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل از اخراج پناه‌جویان افغانستان توسط مقام‌های حکومت تاجیکستان ابراز نگرانی کرده است. براساس معلومات این نهاد، در ۱۱ نوامبر، ۱۱ مرد، زن و کودک افغانستان که در تاجیکستان پناهنده بودند، پیش از بررسی در مورد ادعای پناهندگی و حمایت، به افغانستان بازگردانده شدند. کمیساری عالی پناهند‌گان سازمان ملل هم‌چنان نگران […]

کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل از اخراج پناه‌جویان افغانستان توسط مقام‌های حکومت تاجیکستان ابراز نگرانی کرده است. براساس معلومات این نهاد، در ۱۱ نوامبر، ۱۱ مرد، زن و کودک افغانستان که در تاجیکستان پناهنده بودند، پیش از بررسی در مورد ادعای پناهندگی و حمایت، به افغانستان بازگردانده شدند.

کمیساری عالی پناهند‌گان سازمان ملل هم‌چنان نگران افزایش موانع برای شهروندان افغانستان در تاجیکستان است. معلومات این نهاد نشان می‌دهد که در پایان ماه جولای سال روان میلادی، مقام‌های محلی تاجیکستان صدور مجوز اقامت برای همه شهروندان افغانستان تازه وارد را به حالت تعلیق درآورده‌اند. کمیساری عالی پناه‌ند‌گان سازمان ملل از حکومت تاجیکستان خواسته است که از اخراج اجباری پناه‌جویان افغانستان به این کشور خودداری کند.