توماس‌وِست، نماینده‌ی ویژه‌ی امریکا برای افغانستان در پاسخ به درخواست وزیر خارجه‌ی حکومت سرپرست امارت اسلامی برای رهایی دارای‌های منجمدشده‌ی افغانستان گفته است که امریکا از قبل به طالبان واضح ساخته بود که اگر از طریق قوت نظامی قدرت را به‌دست بگیرند، کمک‌های غیربشری مهم به این کشور قطع خواهد شد. وِست گفته است که […]

توماس‌وِست، نماینده‌ی ویژه‌ی امریکا برای افغانستان در پاسخ به درخواست وزیر خارجه‌ی حکومت سرپرست امارت اسلامی برای رهایی دارای‌های منجمدشده‌ی افغانستان گفته است که امریکا از قبل به طالبان واضح ساخته بود که اگر از طریق قوت نظامی قدرت را به‌دست بگیرند، کمک‌های غیربشری مهم به این کشور قطع خواهد شد.

وِست گفته است که طالبان در این نامه حقایق مربوط به بحران اقتصادی و بشردوستانه در افغانستان را اشتباه تفسیر کرده‌‌اند. آقای وست گفته ‌است که طالبان باید مشروعیت و حمایت را از طریق اقداماتی برای مبارزه با تروریزم، تشکیل یک دولت فراگیر و احترام به حقوق اقلیت‌ها، زنان و دختران از جمله دست‌رسی آنان به آموزش و کار به‌دست آورند.

تام وست افزوده است که کشورش به دیپلماسی شفاف و صادقانه با طالبان ادامه می‌دهد.

نماینده‌‌ی ویژه‌‎ی امریکا برای صلح افغانستان تصریح کرده است که کشورش به حمایت از مردم افغانستان با ارایه کمک‌های بشردوستانه ادامه می‌دهد.

به گفته وست، امریکا ۴۳۴ میلیون دالر برای کمک به افغانستان اختصاص داده است و به هم‌کاری خود با سازمان ملل متحد برای ارایه کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان ادامه خواهد داد تا در زمستان پیش رو نیازهای مردم افغانستان را مرفوع بسازد.

این در حالیست که وزارت خارجه امارت اسلامی روز 〈چهارشنبه، ۲۶ عقرب〉 با ارسال نامه‌ای به کنگره امریکا از این کشور خواست که ذخایر ارزی افغانستان را آزاد کند.