آخرخط: بازگشایی سفارت امارات متحده عربی در کابل از سرگیری فعالیت نمایندگی سیاسی ابوظبی در کابل، با استقبال امارت اسلامی روبرو شده است. سخنگویان حکومت سرپرست گفته اند که افغانستان و امارات متحده عربی روابط خوبی دارند و نیاز است این رابطه بیشتر تقویت شود. در همین حال برخی منابع در حکومت سرپرست گفته اند […]

آخرخط: بازگشایی سفارت امارات متحده عربی در کابل

از سرگیری فعالیت نمایندگی سیاسی ابوظبی در کابل، با استقبال امارت اسلامی روبرو شده است.

سخنگویان حکومت سرپرست گفته اند که افغانستان و امارات متحده عربی روابط خوبی دارند و نیاز است این رابطه بیشتر تقویت شود.

در همین حال برخی منابع در حکومت سرپرست گفته اند که آلمان نیز در جریان هفته جاری سفارتش در کابل را بازگشایی می کند.

از سوی دیگر، لوید آستین وزیر دفاع امریکا در نشست امنیتی بحرین گفته که به رغم این که امریکا از افغانستان بیرون شده اما مبارزه با تروریزم را در این کشور همچنان ادامه می دهد.

او گفته، مقابل با تروریزم در افغانستان چه القاعده و چه داعش نیاز به همکاری دارد.

مهمانان

نظرمحمد شاکری، عضو امارت اسلامی

سیدمحمدباقر حسینی، معاون حزب حرکت اسلامی افغانستان

خلیل احمد نادم، عضو رهبری حرکت ملی خط سوم

شمس امانی، گرداننده