آخرخط: وضع محدودیت‌ها از سوی امارت اسلامی بر رسانه‌های تصویری وزارت امر به معروف و نهی از منکر با نشر یک اطلاعیه‌ی هشت ماده‌یی گفته که رسانه‌های تصویری نباید فیلم‌هایی افغانی یا خارجی را نشر کنند که خلاف اصول شرعی و ارزش‌های افغانی باشد. همچنان گفته شده که تلویزیون ها نباید سریال ها و برنامه […]

آخرخط: وضع محدودیت‌ها از سوی امارت اسلامی بر رسانه‌های تصویری
وزارت امر به معروف و نهی از منکر با نشر یک اطلاعیه‌ی هشت ماده‌یی گفته که رسانه‌های تصویری نباید فیلم‌هایی افغانی یا خارجی را نشر کنند که خلاف اصول شرعی و ارزش‌های افغانی باشد.
همچنان گفته شده که تلویزیون ها نباید سریال ها و برنامه های تمثیلی که در آن ممثلین زن حضور داشته باشد، نشر شود.
در این دستورالعمل آمده است که تلویزیون ها نباید برنامه های تفریحی را به گونه ای تهیه کنند که در آن کسی تحقیر و اهانت شود.
همین طور نشر سریال های که در آن شعایر دینی و کرامت انسانی اهانت شده باشد.
در این دستورالعمل از خبرنگاران زن خواسته که با رعایت حجاب اسلامی در پرده ظاهر شوند.
تلویزیون ها نباید فیلم ها و ویدوهایی را نشر کنند که در آن عورت مردان هویدا باشد.
سریال های که در آن نقش پیامبران و اصحاب پیامبر اسلام تمثیل شده باشند، مطلقا منع شده‌است.
مهمانان
محمد صادق عاکف، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر
صمیم فروغ فیضی، سخنگوی نهاد رسانه‌یی افغانستان
ویس ناصری، روزنامه نگار
شمس امانی، گرداننده