وزارت خارجه‌ی امریکا اعلام کرده است که امریکا هفته‌ی آینده گفت‌وگو‌های خود با نمایندگان امرات اسلامی را در قطر از سر خواهد گرفت. ند پرایس، سخن‌گوی وزارت خارجه‌ی امریکا، گفته است که امریکا علاوه بر مسایل مبارزه بر ضد دهشت‌افگنی، رسیدگی به مسایل مرتبط به بحران‌بشری افغانستان را نیز مورد بحث قرار خواهد داد. خبرگزاری […]

وزارت خارجه‌ی امریکا اعلام کرده است که امریکا هفته‌ی آینده گفت‌وگو‌های خود با نمایندگان امرات اسلامی را در قطر از سر خواهد گرفت.

ند پرایس، سخن‌گوی وزارت خارجه‌ی امریکا، گفته است که امریکا علاوه بر مسایل مبارزه بر ضد دهشت‌افگنی، رسیدگی به مسایل مرتبط به بحران‌بشری افغانستان را نیز مورد بحث قرار خواهد داد. خبرگزاری فرانس پرس از قول این مقام وزارت خارجه‌ی امریکا گزارش داده است که تامس‌وست،‌ نماینده‌ی ویژه‌ی امریکا برای افغانستان، هیات امریکایی را در این سفر دو هفته‌ای رهبری خواهد کرد. پیش از این، آقای وست دو هفته قبل در پاکستان با نمایندگان امارت اسلامی در حاشیه‌ی نشست ″توریکا″ دیدار کرد.