تام‌وست، نماینده‌ی ویژه‌ی امریکا برای افغانستان، گفته است که آزادی دارایی‌های افغانستان تنها مربوط به اقدام حکومت امریکا نیست،‌ بلکه این روند با مشکلات قانونی و قضایی مواجه است. تام‌‌وست گفته است که هیچ نشانه‌ی وجود ندارد که روسیه و چین حاکمیت طالبان را به‌‍رسمیت بشناسند. آقای وست در مصاحبه‌ای با صدای امریکا گفته است […]

تام‌وست، نماینده‌ی ویژه‌ی امریکا برای افغانستان، گفته است که آزادی دارایی‌های افغانستان تنها مربوط به اقدام حکومت امریکا نیست،‌ بلکه این روند با مشکلات قانونی و قضایی مواجه است.

تام‌‌وست گفته است که هیچ نشانه‌ی وجود ندارد که روسیه و چین حاکمیت طالبان را به‌‍رسمیت بشناسند. آقای وست در مصاحبه‌ای با صدای امریکا گفته است که اگر روسیه و چین حکومت امارت را به‌رسمیت بشناسند، امریکا چنین کاری را نخواهد کرد. این مقام امریکایی تایید کرده است که واشنگتن در مورد سیاست پاکستان در قبال افغانستان نگرانی‌هایی دارد و اسلام‌آباد نیز در مورد سیاست امریکا در قبال افغانستان ابراز نگرانی کرده است. به گفته‌ی این مقام امریکایی،‌ این نگرانی‌ها در برخی اوقات موجب ایجاد اختلاف نظر میان واشنگتن و اسلام‌آباد شده است.