ماگدالنا اندرسون اولین نخست‌وزیر زن سویدن تنها چند ساعت پس از انتخاب خود به‌دلیل خروج حزب ایتلافی موسوم به ″سبز″ از دولت، مجبور به استعفا شد. ماگدالنا اندرسون سیاست‌مدار سوسیال دموکرات سویدن روز 〈چهارشنبه، ۳ قوس〉 از صدارت استعفا کرد. وی بعد از آن استعفا کرد که کابینه‌ی ایتلافی وی بر اثر خروج حزب سبز […]

ماگدالنا اندرسون اولین نخست‌وزیر زن سویدن تنها چند ساعت پس از انتخاب خود به‌دلیل خروج حزب ایتلافی موسوم به ″سبز″ از دولت، مجبور به استعفا شد.

ماگدالنا اندرسون سیاست‌مدار سوسیال دموکرات سویدن روز 〈چهارشنبه، ۳ قوس〉 از صدارت استعفا کرد. وی بعد از آن استعفا کرد که کابینه‌ی ایتلافی وی بر اثر خروج حزب سبز از هم پاشید. حزب سبز در اعتراض به نپذیرفتن بودجه‌ی پیشنهادی ایتلاف در پارلمان از این ایتلاف کنار کشید. اندرسون گفت تصمیم حزب سبز وی را به استعفا وا داشت، اما به رییس پارلمان سویدن خاطر نشان کرد، امیدوار است بار دیگر به‌حیث نخست‌وزیر و به‍‌عنوان رییس دولت تک حزبی منصوب شود.