وزارت خارجه‌ی پاکستان اعلام کرده است که نشست وزیران خارجه‌‌ی سازمان هم‌کاری اسلامی در اسلام‌آباد برگزار می‌شود. وزارت خارجه‌ی پاکستان گفته‌است که این نشست در ماه دسمبر به میزبانی اسلام‌آباد برگزار خواهد شد. به گفته‌ای این وزارت، احتمالا وزیران خارجه‌ی همه ۵۷ کشور عضو سازمان هم‌کاری اسلامی در این نشست شرکت کنند. وزارت خارجه پاکستان […]

وزارت خارجه‌ی پاکستان اعلام کرده است که نشست وزیران خارجه‌‌ی سازمان هم‌کاری اسلامی در اسلام‌آباد برگزار می‌شود.

وزارت خارجه‌ی پاکستان گفته‌است که این نشست در ماه دسمبر به میزبانی اسلام‌آباد برگزار خواهد شد. به گفته‌ای این وزارت، احتمالا وزیران خارجه‌ی همه ۵۷ کشور عضو سازمان هم‌کاری اسلامی در این نشست شرکت کنند. وزارت خارجه پاکستان در مورد نشست وزیران کشورهای اسلامی جزییات بیشتر نداده؛ اما گفته اس که موضوع این نشست، کمک‌های بشردوستانه به افغانستان و چگونگی تعامل جامعه‌ی جهانی با طالبان خواهد بود. این در حالی‌است که پاکستان اخیرا میزبان وزیران خارجه‌ی کشورهای همسایه افغانستان نیز بود.