سازمان ملل متحد از جامعه‌ی جهانی خواسته است که از حقوق زنان در افغانستان حمایت کند. این سازمان و نهادهای مدافع حقوق‌بشر دیگر کارزار جدیدی آغاز کرده‌اند که داستان‌های ۱۶ زن برجسته‌ی افغانستانی را بازگو می‌کند. عفو بین‌الملل می‌گوید جامعه‌ی بین‌المللی باید بر تعهد بلندمدت خود برای حمایت از حقوق زنان در افغانستان بایستد. امروز […]

سازمان ملل متحد از جامعه‌ی جهانی خواسته است که از حقوق زنان در افغانستان حمایت کند. این سازمان و نهادهای مدافع حقوق‌بشر دیگر کارزار جدیدی آغاز کرده‌اند که داستان‌های ۱۶ زن برجسته‌ی افغانستانی را بازگو می‌کند.

عفو بین‌الملل می‌گوید جامعه‌ی بین‌المللی باید بر تعهد بلندمدت خود برای حمایت از حقوق زنان در افغانستان بایستد. امروز 〈پنج‌شنبه ۴ قوس〉 روز جهانی محو خشونت در برابر زنان است. به مناسبت این روز، دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان “یوناما” خواستار هم‌بستگی و تعهد برای پایان دادن به‌خشونت در برابر زنان و دختران شده است. بر بنیاد یافته‌های یوناما، افغانستان بالاترین آمار خشونت در برابر زنان را در جهان دارد و در این کشور از هر د۱۰ زن ۹ تن شان در زند‌گی حداقل یک نوع خشونت را تجربه می‌کنند. یوناما می‌گوید که خشونت در برابر زنان بیشتر از سوی افرادی انجام می‌شود که به آنان نزدیک اند. دفتر نمایند‌گی سازمان ملل در افغانستان می‌گوید که خشونت مبتنی بر جنسیت یک تهدید جدی برای زنان و دختران بوده و یک مانع بزرگ بر سر راه دست‌یابی به انکشاف پایدار و صلح می‌باشد. دیبرا لاینز، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل برای افغانستان می‌گوید که تمام مردم باید در برابر خشونت در برابر زنان اقدام کنند. یوناما می‌گوید که تغییرات سیاسی اخیر در افغانستان و وضع محدودیت‌ها در برابر زنان به ویژه محدودشدن حق آموزش دختران و کار زنان بر خشونت‌ها در برابر آنان افزوده است. یوناما از جامعه‌ی جهانی می‌خواهد که پشتیبانی‌های لازم را برای زنان افغانستان فراهم کند.