به‌دنبال نشر گزارش‌ها در مورد انتقال تجهیزات و وسایط نظامی امریکایی به کشورهای همسایه‌ی افغانستان، وزارت امور داخله‌ی‌ امارت اسلامی قاچاق آن‌ها را تکذیب کرده است. در یک خبرنامه‌ای این وزارت آمده‌است که خبر قاچاق تجهیزات نظامی به کشورهای همسایه‌ افغانستان آوازه است که این موضوع هرگز واقعیت ندارد. در خبرنامه تاکید شده‌است  که عکس‌ها […]

به‌دنبال نشر گزارش‌ها در مورد انتقال تجهیزات و وسایط نظامی امریکایی به کشورهای همسایه‌ی افغانستان، وزارت امور داخله‌ی‌ امارت اسلامی قاچاق آن‌ها را تکذیب کرده است.

در یک خبرنامه‌ای این وزارت آمده‌است که خبر قاچاق تجهیزات نظامی به کشورهای همسایه‌ افغانستان آوازه است که این موضوع هرگز واقعیت ندارد. در خبرنامه تاکید شده‌است  که عکس‌ها و ویدیوهای منتشرشده در مورد قاچاق وسایط نظامی از افغانستان از زمان اداره‌ پیشین کابل است که امریکایی‌ها وسایط نظامی ‌شان را از راه پاکستان انتقال می‌دادند. این زوارت تاکید کرده‌است که به هیچ کسی اجازه نمی‌دهند تا یک مرمی را هم از افغانستان به خارج انتقال دهند. در روزهای گذشته ویدیوها و عکس‌هایی از قاچاق و انتقال تجهیزات و وسایط نظامی امریکایی به بیرون از افغانستان منتشر شده است. قبل از این هم گزارش شده بود که به ‌دنبال سقوط افغانستان به‌دست طالبان وسایط و تجهیزات نظامی به کشورهای همسایه قاچاق شده است.