جمهوریخواهان در مجلس سنا امریکا در یک یاداشت گفته ‌اند که تنها شماری کمی از مهاجران افغانستان‌ که در روند تخلیه وارد امریکا شدند، معاینه و برسی شده‌ اند. واشنگتن اگزمینر گزارش داده است که دولت این کشور بیش از ۸۲  هزار پناهجو را ازطریق پایگاه‌های اطلاعاتی بازرسی ‌کرده است. مقام‌های از اطلاعات جمع‌آوری‌ شده […]

جمهوریخواهان در مجلس سنا امریکا در یک یاداشت گفته ‌اند که تنها شماری کمی از مهاجران افغانستان‌ که در روند تخلیه وارد امریکا شدند، معاینه و برسی شده‌ اند.

واشنگتن اگزمینر گزارش داده است که دولت این کشور بیش از ۸۲  هزار پناهجو را ازطریق پایگاه‌های اطلاعاتی بازرسی ‌کرده است. مقام‌های از اطلاعات جمع‌آوری‌ شده و مصاحبه‌ها استفاده نکرده ‌اند و حدود ۷۵ درصد افرادی که وارد امریکا شده ‌اند، بررسی نشده ‌اند.

این روزنامه گفته است‌ که فرایند انتقال بخش بزرگ این افراد توسط وزارت دفاع صورت گرفته است که بررسی ‌شان فراتر از یک تهیه فهرست عادی نبوده است. در این گزارش آمده است که روند ورود بیشتر افراد تخلیه شده با سخنان بایدن مغایرت دارد و نشان ‌دهنده‌ی گسست سیاست دیرینه‌ی امریکا در امور پناهند‌گان است. واشنگتن اگزمینر گزارش داده است که حدود ۷۵ درصد از افرادی که اجازه‌ی ورود به امریکا را یافتند، سند لازم چون ویزا، سند شهروندی و گرین کارت نداشته ‌اند. این درحال‌است که پس ازحملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱  بازرسی برای ورد به امریکا الزامی است. وزارت امنیت داخله‌ی امریکا گفته است که بررسی چندلایه‌ای را درمورد پناهندگان تخلیه شده‌ی افغانستان انجام داده است. مقام‌های‌ امریکایی گفته ‌اند که اقدامات متعددی را انجام می‌دهند تا اطمنیان حاصل‌ کنند که پناهندگان خطری برای امنیت ملی امریکا نیستند. این بررسی شامل نشان انگشت، عکس‌ها و داده‌ها بیوگرافی هر یک از افغان‌هایی می‌شود که پیش از صدور مجوز برای سفر به امریکا انجام شده است.