هند از پاکستان خواسته‌است که برای انتقال گندم کمک شده این کشور به افغانستان از خاکش بدون پیش شروط هم‌کاری کند. وزارت خارجه‌ی هند روز گذشته(شنبه، ۶ قوس) دراعلامیه‌ای از پاکستان خواسته‌است که به انتقال ۵۰ هزار تُن گندم کمک شده‌اش از خاکش به افغانستان اجازه‌ی بدون شروط دهد. هند درباره‌ی شروط پاکستان برای انتقال […]

هند از پاکستان خواسته‌است که برای انتقال گندم کمک شده این کشور به افغانستان از خاکش بدون پیش شروط هم‌کاری کند. وزارت خارجه‌ی هند روز گذشته(شنبه، ۶ قوس) دراعلامیه‌ای از پاکستان خواسته‌است که به انتقال ۵۰ هزار تُن گندم کمک شده‌اش از خاکش به افغانستان اجازه‌ی بدون شروط دهد. هند درباره‌ی شروط پاکستان برای انتقال گندم کمک شده‌ی این کشور از خاک پاکستان به افغانستان جزییات نداده است. این درحالی‌است که رسانه‌های هند خبر داده اند که پاکستان موافق انتقال این گندم به افغانستان توسط لاری‌های هندی نیست. گفتنی‌ست که عمران خان نخست‌وزیر پاکستان به امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه‌ی امارت اسلامی وعده داده بود که اجازه‌ی انتقال ۵۰ هزار تُن گندم کمک شده هند را از خاکش به افغانستان می‌دهد.

///////