عبدالسلام حنفی معاون دوم رییس‌الوزرای حکومت سرپرست امارت اسلامی به بانک مرکزی دستور داده است که حساب‌های بانکی مقام‌های پیشین دولتی را باز کند. مولوی حنفی دیروز〈شنبه، ۶ قوس〉 طی نامه‌‌ای به بانک مرکزی دستور داده است که حساب‌های بانکی مقام‌های دولت پیشین که افغانستان را ترک نکرده اند، باز شود. در این نامه آمده‌است […]

 عبدالسلام حنفی معاون دوم رییس‌الوزرای حکومت سرپرست امارت اسلامی به بانک مرکزی دستور داده است که حساب‌های بانکی مقام‌های پیشین دولتی را باز کند.

مولوی حنفی دیروز〈شنبه، ۶ قوس〉 طی نامه‌‌ای به بانک مرکزی دستور داده است که حساب‌های بانکی مقام‌های دولت پیشین که افغانستان را ترک نکرده اند، باز شود. در این نامه آمده‌است  که حساب بانکی مقام‌های پیشین که در حال حاضر در افغانستان به سر می‌برند و با دولت کار می‌کنند، باید پس از تایید سرپرست اداره‌ باز شود و معاش آن‌ها پرداخت شود. نامه افزوده است که مقام‌هایی که برای دولت کار نمی‌کنند و در افغانستان هستند هم می‌توانند حساب‌های بانکی خود را باز کنند. طالبان پس از تسلط بر افغانستان حساب‌های بانکی مقام‌های دولت پیشین را مسدود کرده بود.