سازمان عفو بین‌الملل بار دیگر از احتمال نابودی کامل دست‌اورد‌های۲۰  سال گذشته‌ی زنان افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این سازمان هشدار داده  است که دست‌اوردهای ۲۰ سال گذشته‌ی زنان افغانستان در معرض نابودی قرار گرفته است. سازمان عفو بین‌الملل از جامعه‌ی جهانی خواسته‌است که در مذاکره با امارت اسلامی حقوق زنان و دختران افغانستان را […]

سازمان عفو بین‌الملل بار دیگر از احتمال نابودی کامل دست‌اورد‌های۲۰  سال گذشته‌ی زنان افغانستان ابراز نگرانی کرده است.

این سازمان هشدار داده  است که دست‌اوردهای ۲۰ سال گذشته‌ی زنان افغانستان در معرض نابودی قرار گرفته است. سازمان عفو بین‌الملل از جامعه‌ی جهانی خواسته‌است که در مذاکره با امارت اسلامی حقوق زنان و دختران افغانستان را جدی بگیرد. به گفته‌ی این سازمان، جامعه‌ی جهانی به تعهداتی که در خصوص حمایت از زنان افغانستان کرده است، باید عمل کند. این سازمان هم‌چنان گفته است که جامعه‌ی جهانی باید تخصیص بودجه‌ی مشخص برای تطبیق پروژه‌های حمایت از حقوق زنان را نیز اجرا کند.