محمد حسن آخند رییس‌وزیران امارت اسلامی در نخستین سخنرانی‌ خود حکومت اشرف غنی را مسوول مشکلات اقتصادی و بیکاری موجود در افغانستان خواند. او عملکرد جامعه جهانی را به باد انتقاد گرفت و گفت که دنیا به بهانه‌ی فراگیر بودن حکومت، حقوق زنان و حقوق بشر حکومت جدید افغانستان را به رسمیت نمی شناسد. او […]

محمد حسن آخند رییس‌وزیران امارت اسلامی در نخستین سخنرانی‌ خود حکومت اشرف غنی را مسوول مشکلات اقتصادی و بیکاری موجود در افغانستان خواند.
او عملکرد جامعه جهانی را به باد انتقاد گرفت و گفت که دنیا به بهانه‌ی فراگیر بودن حکومت، حقوق زنان و حقوق بشر حکومت جدید افغانستان را به رسمیت نمی شناسد.
او ادعا کرد حکومت طالبان فراگیر است و حقوق همه اقشار به خصوص از زنان را تامین کرده است.
در همین حال، عباس ستانکزی، معین وزارت خارجه می‌گوید طالبان با تمامی مخالفان شان در تماس است و از آنان خواسته اند تا به حیث یک افغان به کشور برگردند و زندگی کنند اما انتظار وزیر شدن را نداشته باشند.
این گفته ها در حالی مطرح می‌شود که هم اکنون هیات های امارت اسلامی و امریکا در دوحه در باره مسایل مختلف از جمله تروریزم، پول های منجمد شده‌ی افغانستان و چگونگی مشروعیت دادن به امارت اسلامی رای زنی می‌کنند.
مهمانان
عبدالناصر شفیق، نویسنده
دکتر اکرم عارفی، استاد دانشگاه
فرح مجاهد، کارشناس مسایل حقوق بشری
شمس امانی، گرداننده