شرکت هواپیمایی آریانا می‌گوید که پرواز‌های خود به عربستان سعودی را از چهارم دسمبر از سر می‌گیرد. شرکت آریانا شب گذشته (یک‌شنبه، ۷ قوس) در  یک اطلاعیه‌ای در صفحه‌ی فیسبوک خود نشر کرده بودکه پروازهای خود به عربستان سعودی را ازسرمی‌گیرد. دراطلاعیه‌ آمده است که مقام‌های عربستان سعودی با سفارت افغانستان در ریاض توافق کرده‌اند […]

شرکت هواپیمایی آریانا می‌گوید که پرواز‌های خود به عربستان سعودی را از چهارم دسمبر از سر می‌گیرد. شرکت آریانا شب گذشته (یک‌شنبه، ۷ قوس) در  یک اطلاعیه‌ای در صفحه‌ی فیسبوک خود نشر کرده بودکه پروازهای خود به عربستان سعودی را ازسرمی‌گیرد.

دراطلاعیه‌ آمده است که مقام‌های عربستان سعودی با سفارت افغانستان در ریاض توافق کرده‌اند که در این پروازها آن‌عده از شهروندان افغانستان انتقال داده می‌شوند که قبلاً یک دوز واکسین کرونا در عربستان گرفته‌اند و نام‌های آن‌ها در آپلیکیشن “توکلنا ” ثبت باشد.  بعد از تسلط امارت اسلامی بر کشور همه پرواز‌ها از افغانستان متوقف شدند و هنوزهم به حالت عادی برنگشته است.  بسیاری از شهروندان افغانستان که در کشورهای خلیج کار می‌کنند و برای رخصتی به افغانستان برگشته بودند هنوزهم نتوانسته‌اند که به این کشور‌ها دوباره برگردند.