سازمان عفو بین‌الملل طی دادخواستی از جامعه‌ی جهانی خواسته است که حقوق زنان افغانستان را در مذاکرات دوحه قابل بحث سازند. این سازمان تاکید کرده است که برای درک بهتر از واقعیت‌ها با مدافعان حقوق زنان و فعالان افغانستان تعامل کرده و برای حمایت از حقوق زنان در افغانستان با آنان کار کنند. این سازمان […]

سازمان عفو بین‌الملل طی دادخواستی از جامعه‌ی جهانی خواسته است که حقوق زنان افغانستان را در مذاکرات دوحه قابل بحث سازند.

این سازمان تاکید کرده است که برای درک بهتر از واقعیت‌ها با مدافعان حقوق زنان و فعالان افغانستان تعامل کرده و برای حمایت از حقوق زنان در افغانستان با آنان کار کنند. این سازمان هم‌چنان خواسته است که برای تطبیق برنامه‌ها و پروژه‌های ترقی حقوق زنان در افغانستان، بودجه‌ی جداگانه تخصیص شود. جامعه‌ی جهانی تعهدات متعددی را برای ادامه‌ی حمایت از حقوق زنان در افغانستان داده است، اما اکنون زمان اقدامات عملی در این خصوص رسیده است. این سازمان دادخواستی را نیز در مورد تامین حقوق زنان افغانستان تهیه کرده و از تمامی مردم جهان خواسته آن را امضا کنند. گفتنی‌است که هیات‌های مذاکراتی امارت اسلامی، اتحادیه‌ی اروپا و امریکا هم اکنون در دوحه به سر می‌برند و مذاکرات روی آینده‌ی افغانستان را آغاز کرده‌ند.