روزنامه نیویارک تایمز گزارش داده است که خانواده‌های قربانیان ۱۱ سپتمبر در امریکا، پس از تسلط دوباره‌‌ی طالبان بر افغانستان، خواستار غرامت شدند. وکلای مدافع برخی از این خانواده‌ها در حال گفت‌وگو با مقام‌های حکومت امریکا هستند تا چگونه از امارت اسلامی غرامت دریافت کنند. وکلای مدافع گفته‌اند که خانواده‌های قربانیان می‌خواهند غرامت آنان از […]

روزنامه نیویارک تایمز گزارش داده است که خانواده‌های قربانیان ۱۱ سپتمبر در امریکا، پس از تسلط دوباره‌‌ی طالبان بر افغانستان، خواستار غرامت شدند.

وکلای مدافع برخی از این خانواده‌ها در حال گفت‌وگو با مقام‌های حکومت امریکا هستند تا چگونه از امارت اسلامی غرامت دریافت کنند. وکلای مدافع گفته‌اند که خانواده‌های قربانیان می‌خواهند غرامت آنان از پول مسدودشده‌ی بانک مرکزی افغانستان توسط امریکا، پرداخت شود. آنان تاکید کرده‌اند که دادگاه چنین حکمی را صادر کرده است که امارت اسلامی به‌خاطر این حادثه باید به این خانواده‌ها هفت میلیارد دالر غرامت، بپردازد؛ اما این حکم از سوی وزارت عدلیه این کشور تاهنوز تایید و یا رد نشده است.

گفتنی‌ست که حدود ۱۵۰ خانواده‌ی امریکایی که عزیزان خود را در این رویداد از دست داده بودند، در سال ۲۰۰۱ اندکی پس از وقوع این رویداد، از طالبان و القاعده به دادگاهی در امریکا شکایت برده و خواستار دریافت غرامت شده بودند. بر بنیاد گزارش نیویارک تایمز، وزارت عدلیه‌ی امریکا تا روز جمعه فرصت دارد که تصمیم خود را در مورد این حکم اعلام کند.