هم‌زمان با توقف روند توزیع گذرنامه در کابل، ریاست عمومی پاسپورت می‌گوید که قرار است ظرفیت توزیع پاسپورت به ۱۰ هزار در روز افزایش یابد. انعام‌الله سمنگانی، معان سخن‌گوی امارت اسلامی در صفحه‌ی توییراش نوشته است که هنوز روند توزیع گذرنامه در کابل به دلیل مشکلات فنی و نبود برخی از وسایل شروع نشده است. […]

هم‌زمان با توقف روند توزیع گذرنامه در کابل، ریاست عمومی پاسپورت می‌گوید که قرار است ظرفیت توزیع پاسپورت به ۱۰ هزار در روز افزایش یابد. انعام‌الله سمنگانی، معان سخن‌گوی امارت اسلامی در صفحه‌ی توییراش نوشته است که هنوز روند توزیع گذرنامه در کابل به دلیل مشکلات فنی و نبود برخی از وسایل شروع نشده است.

به گفته‌ی او، در حال حاضر برخی وسایل رسیده است و باقی‌مانده‌ی آن نیز به زودی می‌رسد. سمنگانی به نقل از ریاست عمومی پاسپورت اطمینان داده است که به‌زودی روند توزیع گذرنامه در ولایت کابل از سر گرفته می‌شود. ریاست عمومی پاسپورت نیز گفته است که با آغاز شدن روند توزیع گذرنامه در کابل، ظرفیت توزیع آن در کابل و ولایت‌های به ۱۰ هزار جلد پاسپورت در روز می‌رسد. پیش از این ریاست عمومی پاسپورت گفته بود که روزانه در کابل حدود سه هزار و در ولایت‌ها حدود ۲۵۰ جلد گذرنامه توزیع می‌کند.