مقام‌ها در ایالت میشیگن امریکا می‌گویند که یک دانش‌آموز  ۱۵ساله توسط مرمی سه دانش‌آموز را کشت و شش تن دیگر به‌شمول یک آموزگار را زخمی کرد. مایک‌مک‌کیب، فرمانده شهرک اوکلند ایالت میشیگن، در نشست خبری گفت که انگیزه‌ی فرد مهاجم در مکتب آکسفورد واقع در شهرک آکسفورد مشخص نشده است. مقام‌ها فرد مظنون را بازداشت […]

مقام‌ها در ایالت میشیگن امریکا می‌گویند که یک دانش‌آموز  ۱۵ساله توسط مرمی سه دانش‌آموز را کشت و شش تن دیگر به‌شمول یک آموزگار را زخمی کرد.

مایک‌مک‌کیب، فرمانده شهرک اوکلند ایالت میشیگن، در نشست خبری گفت که انگیزه‌ی فرد مهاجم در مکتب آکسفورد واقع در شهرک آکسفورد مشخص نشده است. مقام‌ها فرد مظنون را بازداشت کرده‌اند که با خود یک سلاح نیمه اتومات را حمل می‌کرد و حال در توقیف به سر می‌برد. آقای مک کیب گفته است که فرد مظنون در جریان بازداشت از خود مقاومت نشان داد، اما به وی آسیبی نرسیده است. تا حال مشخص نشده است که این دانش‌آموز مظنون چگونه سلاح را با خود به مکتب انتقال داده است. مقام‌ها تاکنون نام و هویت مهاجم مظنون و قربانیان این گلوله باری را افشا نکرده‌اند.