پاکستان برای این که به هند برای انتقال کمک‌های بشردوستانه‌اش به افغانستان اجازه‌ی عبور دهد، شرط‌های تازه‌ای تعیین کرده است. مقام‌های هندی گفته‌اند که دو ماه پیش پس از گسترش فقر در افغانستان ۵۰ هزار تن گندم و مقداری دارو برای شهروندان این کشور کمک می‌کنند و از مقام‌های اسلام‌آباد در خواست مجوز عبور این […]

پاکستان برای این که به هند برای انتقال کمک‌های بشردوستانه‌اش به افغانستان اجازه‌ی عبور دهد، شرط‌های تازه‌ای تعیین کرده است.

مقام‌های هندی گفته‌اند که دو ماه پیش پس از گسترش فقر در افغانستان ۵۰ هزار تن گندم و مقداری دارو برای شهروندان این کشور کمک می‌کنند و از مقام‌های اسلام‌آباد در خواست مجوز عبور این محموله‌ی بشردوستانه را به افغانستان دادند. رسانه‌ی ایندیا تودی به نقل از منابع هندی گزارش داده‌است  که پاکستان اصرار دارد که گندم و داروی کمکی هند به افغانستان باید با موتر‌های باربری این کشورحمل شود، اما طرف هندی پیشنهاد کرده است که حداقل موتر‌های باربری افغانستان این محموله را به کشورشان انتقال دهند. رسانه‌ی هندی گفته‌است که هم‌چنان از طرف هند خواسته شده است تا برای عبور محموله‌ی کمکی به افغانستان، به طرف پاکستانی مبالغی را پرداخت کند. این در حالی‌است که با فرا رسیدن فصل سرما و افزایش فقر، بی‌کاری و گرسنگی افغانستان بیشتر از هر زمان دیگری به کمک نیاز دارد. پاکستان بارها از کشورهای دیگر خواستار کمک‌های بشر دوستانه به افغانستان شده است اما در بیش از دو ماه اخیر، به محموله‌های هند اجازه عبور نداده است.