توماس‌ویست نماینده‌ی ویژه‌ی امریکا برای افغانستان در واکنش به فرمان جدید رهبر طالبان درباره‌ی حقوق زنان گفته است که برای تضمین حقوق زنان افغانستان اقدامات بیشتر نیاز است. آقای وست بامداد روز〈شنبه، ۱۳ قوس〉 در واکنش به فرمان ملاهبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان درباره‌ی حقوق زنان نوشته است که از فرمان رهبر طالبان که جلوگیری از […]

توماس‌ویست نماینده‌ی ویژه‌ی امریکا برای افغانستان در واکنش به فرمان جدید رهبر طالبان درباره‌ی حقوق زنان گفته است که برای تضمین حقوق زنان افغانستان اقدامات بیشتر نیاز است.

آقای وست بامداد روز〈شنبه، ۱۳ قوس〉 در واکنش به فرمان ملاهبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان درباره‌ی حقوق زنان نوشته است که از فرمان رهبر طالبان که جلوگیری از ازدواج‌های اجباری را تقویت می‌کند استقبال می‌کنم. او تاکید کرده‌است که درعین حال، برای تضمین حقوق زنان در تمام جنبه‌های جامعه‌ی افغانستان از جمله مکتب‌ها، کار، سیاست و رسانه‌ها  به تلاش‌های بیشتر نیاز است. گفتی‌است که ملاهبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان با صدور شش ماده‌‎ی درباره‌ی حقوق زنان گفته‌است که زنان مال نیست بلکه انسان آزاده و اصیل است که هیچ کسی آن را در بدل صلح “بد” داده نمی‌تواند.