در فرمان شش ماده‌ی رهبر امارت اسلامی بیشتر بر حقوق ازدواج، میراث و سنت های ناپسند جامعه تمرکز شده اما در باره‌ حقوق کار، تحصیل، آموزش و مشارکت سیاسی زنان و دختران در دولت جدید سخنی زده نشده است. تام وست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان با استقبال از این فرمان تاکید کرده که برای […]

در فرمان شش ماده‌ی رهبر امارت اسلامی بیشتر بر حقوق ازدواج، میراث و سنت های ناپسند جامعه تمرکز شده اما در باره‌ حقوق کار، تحصیل، آموزش و مشارکت سیاسی زنان و دختران در دولت جدید سخنی زده نشده است.
تام وست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان با استقبال از این فرمان تاکید کرده که برای تضمین حقوق بانوان در هر بخشی از جامعه افغانستان از جمله حق آموزش، تحصیل، کار، مشارکت سیاسی و آزادی بیان باید بیشتر کار شود.
اما شماری از فعالان حقوق زن در واکنش گفته این فرمان چیزی تازه‌ی نیست و باید در باره آموزش و کار بانوان وضاحت داده شود.
مهمانان
عمران افغان، فعال سیاسی
جبار اکبری، فعال سیاسی
دکتر ثریا پیکان، استاد دانشگاه و عضو رهبری حرکت ملی خط سوم
شمس امانی، گرداننده
عبدالمنیر رامین، تهیه کننده