در ادامه‌ی اعتصاب مهاجران افغانستان در اندونیزیا نسبت به عدم توجه سازمان بین‌‌المللی مهاجرت به پروندهای آنان، معترضان دهان خود را دوختند. این مهاجران در تماس با شماری از رسانه‌های بین‎المللی ادعا کرده‌اند که با وجود اعتصاب و اعتراضات پی‌هم آنان، هیچ توجه‌ی به پرونده‌ی آنان نکرده‌اند. مهاجران می‌گویند که آنان در آخرین مورد در […]

در ادامه‌ی اعتصاب مهاجران افغانستان در اندونیزیا نسبت به عدم توجه سازمان بین‌‌المللی مهاجرت به پروندهای آنان، معترضان دهان خود را دوختند. این مهاجران در تماس با شماری از رسانه‌های بین‎المللی ادعا کرده‌اند که با وجود اعتصاب و اعتراضات پی‌هم آنان، هیچ توجه‌ی به پرونده‌ی آنان نکرده‌اند.

مهاجران می‌گویند که آنان در آخرین مورد در مقابل دفتر کمیشنری عالی مهاجرت سازمان ملل در جاکارتا پایتخت اندونیزیا تجمع کرده و خواهان سرعت بخشیدن به روند اسکان مجدد خود هستند. این معترضان مهاجر مدعی‌اند که بیشتر آنان از۱۰ سال به این‌طرف در کمپ مهاجرت اندونیزیا حضور دارند؛ اما درخواست مهاجرتی آنان بررسی نمی‌شود. هفته‌ی گذشته یک مهاجر به‌همین دلیل خود را آتش نیز زد؛ اما توسط پولیس جاکارتا و دوستان خودش، نجات داده شد؛ اما گفته شد که بدنش عمیق سوخته است.