جمعیت اسلامی افغانستان به فرمان ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان در مورد حقوق زنان واکنش نشان داده است. در یک اعلامیه‌ا‌ی این حزب که شنبه شب 〈۱۳ قوس〉 منتشر شده، آمده است که محتوای این فرمان از یک‌طرف نشانه‌ی «نگاه تقلیل‌گرایانه‌ی» امارت اسلامی به مساله‌ی حقوق زنان است و از سوی دیگر واقعیت دیدگاه امارت […]

جمعیت اسلامی افغانستان به فرمان ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان در مورد حقوق زنان واکنش نشان داده است.

در یک اعلامیه‌ا‌ی این حزب که شنبه شب 〈۱۳ قوس〉 منتشر شده، آمده است که محتوای این فرمان از یک‌طرف نشانه‌ی «نگاه تقلیل‌گرایانه‌ی» امارت اسلامی به مساله‌ی حقوق زنان است و از سوی دیگر واقعیت دیدگاه امارت را در قبال زنان نشان می‌دهد. به نقل از اعلامیه، این فرمان واضح می‌کند که امات اسلامی هیچ برنامه‌ و تعهدی در قبال حقوق اساسی زنان ندارد. به باور جمعیت اسلامی افغانستان، حقوق اساسی زنان شامل طیفی زیادی از مسایل بنیادین به‌شمول حق آموزش، کار و مشارکت و فعالیت سیاسی است که در فرمان رهبر طالبان به آن اشاره نشده است. در اعلامیه‌ای جمعیت اسلامی آمده است که پس از تسلط امارت اسلامی بر افغانستان، زنان از حق آموزش، کار و مشارکت سیاسی‌شان محروم شده‌اند. حزب جمعیت اسلامی گفته است که انتظار دارد که در نشست سران سازمان هم‌کاری‌های اسلامی بر امارت اسلامی فشارهای لازم وارد شود تا طالبان به حقیقت تن بدهد. در اعلامیه‌ا‌ی جمعیت اسلامی تاکید شده است که امارت اسلامی باید با دیگر طرف‌های جامعه‌ی افغانستان بر سر حق حاکمیت ملی، اصول اساسی و حقوق شهروندی، از جمله حقوق زنان، ساختار نظام سیاسی بعدی و حق مشارکت سیاسی شهروندان وارد بحث شده و با رسیدن به اجماع در موارد یادشده، از «وضعیت اسفناک» کنونی عبور شود. این درحالی‌است که روز 〈جمعه، ۱۲ قوس〉 فرمان رهبر طالبان در مورد حقوق زنان منتشر شد. در این فرمان آمده است که زن مال نه، بلکه انسان آزاد و اصیل است. در این فرمان بیشتر به موارد شرعی و نکاح زنان و هم‌چنین چندهمسری مردان پرداخته شده و حق آموزش، کار و فعالیت‌های سیاسی زنان هیچ اشاره‌ای نشده است.