وزیر خارجه‌ی قطر از نبود راهبر روشن برای مقابله با بحران بشری در افغانستان انتقاد کرده است. وزیر خارجه‌ی قطر گفته است که جامعه‌ی جهانی راهبرد روشن برای مقابله با بحران انسانی در افغانستان ندارد. وی هشدار داده است که نبود راهبر مشخص برای رسیدگی به بحران انسانی در افغانستان زمینه را برای جذب مردم […]

وزیر خارجه‌ی قطر از نبود راهبر روشن برای مقابله با بحران بشری در افغانستان انتقاد کرده است. وزیر خارجه‌ی قطر گفته است که جامعه‌ی جهانی راهبرد روشن برای مقابله با بحران انسانی در افغانستان ندارد.

وی هشدار داده است که نبود راهبر مشخص برای رسیدگی به بحران انسانی در افغانستان زمینه را برای جذب مردم محلی توسط سازمان‌های تروریستی فراهم خواهد کرد. وزیر خارجه‌ی قطر تصریح کرده است که سازمان ملل و شورای امنیت این سازمان راهکار روشن برای مقابله با بحران انسانی و بشری در افغانستان ندارند. آل ثانی تاکید کرده است که بازیگران بین‌‌المللی نباید کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان را سیاسی کنند.

وی با اشاره به این‌ که حکومت امارت اسلامی به‌دلیل مسدود شدن حساب‌‌ها قادر به پرداخت معاشات کارمندانش نیست، افزوده است که این وضعیت ممکن است بحران را تشدید کند و زمینه را برای جذب مردم محلی توسط سازمان‌‌های تروریستی فراهم بسازد. این مقام قطری هم‌چنان گفته است که در مورد تهدید داعش و سازمان‌های تروریستی در حال رشد در افغانستان، نگران است. قطر در حالی از نبود راهبرد روشن سازمان ملل و شورای امنیت این سازمان در باره‌ی افغانستان انتقاد می‌‌کند که در پی سقوط نظام به ‌دست امارت اسلامی، بیش از سه ماه است که بحران بشری ناشی از گرسنگی در کشور اوج گرفته است. گفتنی‌است که به گسترش دامنه‌ی این بحران، نگرانی‌ها در مورد تشدید فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان نیز افزایش یافته است.