گروه بین‌المللی بحران در گزارش تازه‌ا‌ی از امریکا خواسته‌ است که به شکل تدریجی پول‌های مسدود شده‌ی افغانستان را آزاد کند. این گروه در گزارش تازه‌اش در مورد وضعیت افغانستان گفته‌ است که فشار اقتصادی ممکن نیست که رفتار طالبان را تغییر دهد و باید واشنگتن به صورت تدریجی پول‎های مسدود شده‌ی بانک مرکزی افغانستان […]

گروه بین‌المللی بحران در گزارش تازه‌ا‌ی از امریکا خواسته‌ است که به شکل تدریجی پول‌های مسدود شده‌ی افغانستان را آزاد کند.

این گروه در گزارش تازه‌اش در مورد وضعیت افغانستان گفته‌ است که فشار اقتصادی ممکن نیست که رفتار طالبان را تغییر دهد و باید واشنگتن به صورت تدریجی پول‎های مسدود شده‌ی بانک مرکزی افغانستان را آزاد کند. در این گزارش تاکید شده‌‍ است که امریکا باید قسط اول پول‌های افغانستان را به صورت آزمایشی آزاد ‌کند. این گروه مطالعاتی در گزارشی به‌عنوان فراتر از کمک‌های اضطراری؛ پیش‌گیری از فاجعه‌ی انسانی در افغانستان گفته ‌اند که تحریم‌های اقتصادی آسیب‌پذیرترین شهروندان افغانستان را متضرر خواهد کرد. این گروه تاکید کرده ‌است که دولت امریکا و متحدانش باید راه‌های برای تزریق نقدینگی به بازارهای ارز افغانستان پیدا کنند. این در حالی‌است که بهای دالر هر روز در بازارهای کشور در حال افزایش است که تاثیرات مستقیم بالای زندگی مردم عادی می‌گذارد، زیرا قیمت کالا نیز افزایش می‌یابد و مردم توان خرید را از دست می‌دهند.