شیرعباس ستانکزی معین وزارت خارجه می‌گوید افغانستان با شکست امریکا جنگ جهانی سوم را برنده شده‌است. او می‌گوید دشمن نباید فکر کند که افغان‌ها از ۴۰سال جنگ خسته شده و توانایی دفاع را ندارند، چون اگر لازم شود توان جنگ و دفاع برای ۴۰سال دیگر را نیز دارد. او هرچند گفت که افغانستان به روابط […]

شیرعباس ستانکزی معین وزارت خارجه می‌گوید افغانستان با شکست امریکا جنگ جهانی سوم را برنده شده‌است.
او می‌گوید دشمن نباید فکر کند که افغان‌ها از ۴۰سال جنگ خسته شده و توانایی دفاع را ندارند، چون اگر لازم شود توان جنگ و دفاع برای ۴۰سال دیگر را نیز دارد.
او هرچند گفت که افغانستان به روابط بین‌المللی نیاز دارد اما یکبار دیگر تاکید کرد که امارت اسلامی در بدل شریعت و آرمان‌های جهاد به اندازه یک ذره هم عقب‌نشینی نخواهد کرد.
او خطاب به مخالفان سیاسی طالبان نیز گفت همه باید به مشکلات داخلی که در ۴۰سال گذشته وجود داشت پایان دهد، اما هشدار داد که اگر کسی خلاف منافع امارت اسلامی واقع شود، دشمن است و در برابر شان مبارزه خواهند کرد.
مهمانان:
توریالی همت، آگاه سیاسی
محمدعمرنهضت، رییس حزب آما
دکتر ثریا پیکان، عضو هیات رهبری حرکت ملی خط سوم
شمس امانی، گرداننده