پروژه گزارش دهی فساد و جرم سازمان یافته اشرف غنی را در فهرست نهایی شخصیت های سال ۲۰۲۱ فساد و جرم سازمان یافته معرفی کرده‌است. درو سولیوان، یکی از بنیان‌گذاران و اعضای هیات‌داوران این پروژه گفته‌است، غنی بدون شک مستحق این جایزه است چون او از رهگذر فساد و ناشایسته‌گی فاحش خود، خیره کننده بود. […]

پروژه گزارش دهی فساد و جرم سازمان یافته اشرف غنی را در فهرست نهایی شخصیت های سال ۲۰۲۱ فساد و جرم سازمان یافته معرفی کرده‌است.
درو سولیوان، یکی از بنیان‌گذاران و اعضای هیات‌داوران این پروژه گفته‌است، غنی بدون شک مستحق این جایزه است چون او از رهگذر فساد و ناشایسته‌گی فاحش خود، خیره کننده بود.
او گفته، غنی مردمش را ترک کرد و آنان را در چنگ فلاکت و مرگ رها کرد تا خودش در میان مقام های فاسد دولت پیشین در گنداب اخلاقی امارات متحده عرب زندگی کرده بتواند.
اشرف غنی درحالی در جمع فاسدترین افراد سال قرار می‌گیرد که بر مبنای گزارش‌ها، او هنگام فرار از کابل پول هنگفت ملت افغانستان را با خود برده است.
مهمانان برنامه:
سیدباقر محسنی، آگاه مسایل سیاسی
احمدخان اندر، آگاه روابط بین الملل
شمس امانی، گرداننده