به دنبال نشر گزارش‌ها از آزار و اذیت برخی از نظامی‌های پیشین از سوی نیروهای حکومت سرپرست، ملا هیبت‌الله آخندزاده رهبر امارت اسلامی یک‌بار دیگر به زیر دستانش دستور داد که عفو عمومی را زیر پا نکنند. او تاکید کرده‌ که به کارمندان نظام پیشین به علت جرم‌های قبلی‌شان جزا داده نشود و هر فرد […]

به دنبال نشر گزارش‌ها از آزار و اذیت برخی از نظامی‌های پیشین از سوی نیروهای حکومت سرپرست، ملا هیبت‌الله آخندزاده رهبر امارت اسلامی یک‌بار دیگر به زیر دستانش دستور داد که عفو عمومی را زیر پا نکنند.
او تاکید کرده‌ که به کارمندان نظام پیشین به علت جرم‌های قبلی‌شان جزا داده نشود و هر فرد بر اساس اصول، طرزالعمل و لایحه مسوولیت‌های واگذار شده به پیش بروند و از فعالیت‌های خودسرانه خودداری کنند.
نقض عفو عمومی در حالی خشم رهبر امارت اسلامی را برانگیخته است که در چند روز اخیر ویدیوهای در شبکه های اجتماعی دست به دست شد که نشان می‌داد نیروهای حکومت سرپرست شماری از کارمندان نظام پیشین را شکنجه می‌کردند.
مهمانان برنامه:
توریالی همت، آگاه مسایل سیاسی
عبدالرحمن الهی، استاد دانشگاه
دکتر غلام سخی احسانی، آگاه سیاسی
شمس امانی، گرداننده