روز دوشنبه دوازدهم جدی، ده ها نفر با برگزاری تظاهراتی در کابل، از جامعه جهانی خواستند تا امارت اسلامی را به رسمیت بشناسد. این معترضان همچنان در این راهپیمایی از امریکا خواستند تا پول های منجمد شده افغانستان را آزاد کند. در همین حال، سهیل شاهین، نامزد امارت اسلامی در سازمان ملل گفته که تضمین […]

روز دوشنبه دوازدهم جدی، ده ها نفر با برگزاری تظاهراتی در کابل، از جامعه جهانی خواستند تا امارت اسلامی را به رسمیت بشناسد.
این معترضان همچنان در این راهپیمایی از امریکا خواستند تا پول های منجمد شده افغانستان را آزاد کند.
در همین حال، سهیل شاهین، نامزد امارت اسلامی در سازمان ملل گفته که تضمین امنیت کنونی در افغانستان و منطقه به دلیل موجودیت حکومت موقت طالبان است.
این در حالیست که پیش از این امارت اسلامی هشدار داده که عدم به رسمیت شناختن امارت اسلامی از سوی جهان نتایج بدی در قبال خواهد داشت، چون به رسمیت شناختن حکومت جدید تنها نیاز امارت اسلامی نه بلکه نیاز جهان نیز است.
مهمانان
شیرآقا روحانی، استاد دانشگاه
سیدقریب الله سادات، تحلیل‌گر سیاسی
محمدحکیم تورسن، نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری
شمس امانی، گرداننده
عبدالمنیر رامین، تهیه کننده