سازمان بین‌‌المللی مهاجرت می‌‌گوید که در سال ۲۰۲۱ میلادی حدود یک میلیون و یکصدو ۱۵۰ هزار مهاجر افغانستان از ایران و پاکستان به کشورشان برگشتند. بر اساس گزارش این سازمان، بیشتر این افراد اسناد قانونی اقامت ایران و پاکستان را نداشتند. در این گزارش آمده است که به طور کلی، در سال ۲۰۲۱  بیش از […]

سازمان بین‌‌المللی مهاجرت می‌‌گوید که در سال ۲۰۲۱ میلادی حدود یک میلیون و یکصدو ۱۵۰ هزار مهاجر افغانستان از ایران و پاکستان به کشورشان برگشتند.

بر اساس گزارش این سازمان، بیشتر این افراد اسناد قانونی اقامت ایران و پاکستان را نداشتند. در این گزارش آمده است که به طور کلی، در سال ۲۰۲۱  بیش از یک میلیون و ۱۲۷هزار تن از ایران و بیش از ۱۹ هزار تن از پاکستان به افغانستان برگشته اند.  بر اساس گزارش این سازمان، در این سال حدود ۶۷۰هزار تن در داخل افغانستان به‌دلیل جنگ و آفات طبیعی از جمله خشک‌سالی از مناطق اصلی شان بی‌جا شده‌اند. این در حالی‌است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناه‌ندگان می‌گوید که از آغاز سال ۲۰۲۱ میلادی تاکنون مهاجرت مردم افغانستان به ایران به گونه‌ی چشم‌گیری افزایش یافته و دست‌کم ۵۰۰ هزار تن از افغانستان به ایران مهاجر شده‌اند.