ریاست فواید عامه‌ی بامیان در خبرنامه‌ای می‌‌گوید، به‌دلیل برف‌‌باری شدید چندین مسیر در ولسوالی‌های پنجاب و ورس این ولایت مسدود شده است. براساس خبرنامه به علت برف‌باری شدید مسیرهای کوتل شاطو، پنجاب– آبقول کرمان، ورس– پل بندشوی، دشت دیوالی– بازار پنجاب و بازار سیاه‌دره – آبقول کرمان بسته شده است. هم‌چنان در مسیر کوتل حاجی‌گک […]

ریاست فواید عامه‌ی بامیان در خبرنامه‌ای می‌‌گوید، به‌دلیل برف‌‌باری شدید چندین مسیر در ولسوالی‌های پنجاب و ورس این ولایت مسدود شده است.

براساس خبرنامه به علت برف‌باری شدید مسیرهای کوتل شاطو، پنجاب– آبقول کرمان، ورس– پل بندشوی، دشت دیوالی– بازار پنجاب و بازار سیاه‌دره – آبقول کرمان بسته شده است. هم‌چنان در مسیر کوتل حاجی‌گک نیز طوفان شدید است و برف‌باری جریان دارد؛ اما در حال حاضر این مسیر به‌روی عبورومرور باز است. با بندشدن «کوتل شاطو» مسیر رفت‌وآمد ولایت‌های غور و دایکندی به بامیان و کابل نیز مسدود می‌شود.در خبرنامه از مسافران خواسته شده که تا بازشدن این مسیرها اقدام به سفر نکنند.