وزارت عدلیه‌ی حکومت امارت اسلامی بار دیگر از وکلای مدافع افغانستان خواست برای دریافت جواز کار اقدام کنند. این وزارت برای سومین باری است که طی اعلامیه‌ای از وکلای مستقل مدافع می‌خواهد برای دریافت جواز کار خود اقدام کنند. وزارت عدلیه‌ی امارت اسلامی هشدار داده که وکلای مستقل مدافع قادر نخواهد بود با مجوزهای قبلی […]

وزارت عدلیه‌ی حکومت امارت اسلامی بار دیگر از وکلای مدافع افغانستان خواست برای دریافت جواز کار اقدام کنند. این وزارت برای سومین باری است که طی اعلامیه‌ای از وکلای مستقل مدافع می‌خواهد برای دریافت جواز کار خود اقدام کنند.

وزارت عدلیه‌ی امارت اسلامی هشدار داده که وکلای مستقل مدافع قادر نخواهد بود با مجوزهای قبلی به فعالیت خود در افغانستان اداهم دهند. این درحالی‌است که انجمن وکلای مدافع یک نهاد مستقل است که بر بنیاد اصول و قوانین انجمن بین‌المللی وکلای مدافع فعالیت می‌کند و ربط به دولت‌ها ندارد. مجله‌ی تخصصی حقوق‌دان نوشته است این اقدام نشان‌دهنده ادامه‌ی تلاش‌های امارت سلامی برای سلب استقلال حرفه‌ای وکلای مدافع افغانستان است.