به بهانه‌ی گرامی‌داشت از دومین سال یاد سردار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی‌های قدس سپاه پاسداران ایران، مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان روز سه‌شنبه همایشی را با حضور داشت شماری از عالمان دین در کابل برگزار کرد. سخن‌رانان این همایش از قاسم سلیمانی به‌عنوان مبارز واقعی یاد می‌کنند و می‌گویند که هدف وی از بین بردن […]

به بهانه‌ی گرامی‌داشت از دومین سال یاد سردار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی‌های قدس سپاه پاسداران ایران، مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان روز سه‌شنبه همایشی را با حضور داشت شماری از عالمان دین در کابل برگزار کرد.

سخن‌رانان این همایش از قاسم سلیمانی به‌عنوان مبارز واقعی یاد می‌کنند و می‌گویند که هدف وی از بین بردن داعش در تمامی کشورهای اسلامی بود. سخن‌رانان تاکید می‌کنند که اگر سلیمانی علیه گروهای تروریستی مبارزه نمی‌کرد، گروه داعش در افغانستان بیشتر رشد می‌کرد. شمار دیگری از سخن‌رانان امریکا با متهم کردن امریکا در قتل سلیمانی می‌گویند که قاسم سلیمانی با آگاهی کامل وارد جنگ و مبارزه با داعش شده بود. در همین حال، حسینی مزاری رییس عمومی تبیان سلیمانی را رهبر واقعی و مدافع و حامی اصلی حقوق‌بشر می‌خواهند و می‌گوید که او در کار مبارزه با داعش فرا ملیتی و دینی عمل کرده است. آقای مزاری یک بار دیگر گفته است که در صورت به‌رسمیت شناختن فقه جعفری از سوی امارت اسلامی، آنان با امارت اسلامی هم‌کاری بیشتر خواهند کرد. این در حالی‌است که محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان نیز سلیمانی را سپر مطمین در برابر گروه داعش خوانده و با نشر پیامی نگاشته است که فقدان سردار سلیمانی در جهان اسلام محسوس است.