ملا عبدالغنی برادر، معاون نخست رییس‌وزیران در گفت‌وگو با تلویزیون ملی از روی برخی ابهامات پرده برداشت. او گفت طالبان نخواستند با چهره‌های دولت قبلی، نظام طالبان را بدنام کند. آقای برادر در این مصاحبه فاش کرد که امریکا در جریان مذاکرات به آنان نام‌های افرادی از دولت قبلی را سپرده بود که با آنان […]

ملا عبدالغنی برادر، معاون نخست رییس‌وزیران در گفت‌وگو با تلویزیون ملی از روی برخی ابهامات پرده برداشت.
او گفت طالبان نخواستند با چهره‌های دولت قبلی، نظام طالبان را بدنام کند.
آقای برادر در این مصاحبه فاش کرد که امریکا در جریان مذاکرات به آنان نام‌های افرادی از دولت قبلی را سپرده بود که با آنان دولت مشترک بسازد.
اما معاون نخست رییس‌وزیران می‌گوید طالبان تصمیم گرفتند که اگر این چهره ها را در نظام وارد کنند، تمام نظام بدنام می‌شود، چون این چهره‌ها عادت به فساد، قتل و غارت دارند.
مهمانان:
ابوذر خپلواک زازی، استاد دانشگاه
احمدشاه یورش، آگاه سیاسی
دکتر شهیر نثاری، آگاه روابط بین الملل از آلمان
شمس امانی، گرداننده
عبدالمنیر رامین، تهیه کننده