دفتر هماهنگی امور بشردوستانه‌ی‌ سازمان ملل متحد یا اوچا می‌گوید که در سال ۲۰۲۱  میلادی اهداکنندگان بین‌المللی یک و نیم میلیارد دالر کمک‌های بشردوستانه را برای مردم افغانستان ارایه کرده‌اند. سارمان ملل افزوده است که تنها در ماه دسامبر شرکای بشردوست این سازمان به هفت میلیون تن در افغانستان مواد غذایی کمک کرده‌اند. با وجود […]

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه‌ی‌ سازمان ملل متحد یا اوچا می‌گوید که در سال ۲۰۲۱  میلادی اهداکنندگان بین‌المللی یک و نیم میلیارد دالر کمک‌های بشردوستانه را برای مردم افغانستان ارایه کرده‌اند.

سارمان ملل افزوده است که تنها در ماه دسامبر شرکای بشردوست این سازمان به هفت میلیون تن در افغانستان مواد غذایی کمک کرده‌اند. با وجود کمک‎های جهانی هنوز هم دیده می‌شود که مردم افغانستان دشوارترین روزهای سرما را پشت سر می‌گذارنند؛ استفان دوجاریک سخن‌گوی دبیرکل سازمان ملل متحد زمستان پیشرو را سخت خوانده می‌گوید کمک‌های این سازمان به افغانستان ادامه دارد. اما امارت اسلامی در افغانستان می‌گوید که کمک‌های انجا شده از سوی جامعه‌ی جهانی بسنده نیست. سخن‌گوی دبیرکل سازمان ملل متحد افزوده است: ″زمستان سخت پیش‌رو، شرایطی را که شهروندان افغانستان در آن به سر می‌برد، دشوار می‌‌کند. اما کمک نقدی، خوراکی و غیرخوراکی شرکای بشر دوست ما در نقاط مختلف افغانستان در حال انجام است.″ نهادهای امدادرسان گفته اند که در کنار چالش‌های افغانستان، خشک‌سالی سال گذشته نیز سبب شده است که نیمی از جمعیت افغانستان به مواد غذایی کافی دست‌رسی نداشته باشند. این در حالی‌است که پس از سقوط دولت پیشین میزان بی‌کاری در کشور افزایش یافته است و  نهادهای امداد رسان دخیل در قضایای افغانستان هم‌چنان از وقوع فاجعه‌ی انسانی در کشور هشدار داده ‌اند