در جریان یک ماه گذشته، سه درگیری میان مرزبانان افغانستان و کشورهای ایران، پاکستان و ترکمنستان رخ دادهاست. امارت اسلامی هر چند درگیری مرزی با کشور ترکمنستان را رد کرده اما گفته می‌خواهد مشکلات مرزی را با کشور پاکستان از راه دیپلماتیک حل کند. در همین حال وزیر خارجه پاکستان با آن‌که گفته نگرانی‌هایش را […]

در جریان یک ماه گذشته، سه درگیری میان مرزبانان افغانستان و کشورهای ایران، پاکستان و ترکمنستان رخ دادهاست.
امارت اسلامی هر چند درگیری مرزی با کشور ترکمنستان را رد کرده اما گفته می‌خواهد مشکلات مرزی را با کشور پاکستان از راه دیپلماتیک حل کند.
در همین حال وزیر خارجه پاکستان با آن‌که گفته نگرانی‌هایش را در سطح بالا با مقام‌های امارت اسلامی شریک کرده و خواهان گفتگو برای حل این معضل است اما تاکید کرده که اسلام‌آباد همچنان به دیوارکشی در خط دیورند ادامه می‌دهد.
مهمانان برنامه:
محمدعمر نهضت، رییس حزب آما
محمدیاسین حبیب، رییس حزب بیداری ملی فلاح افغانستان
احمدخان اندر، آگاه روابط بین الملل
شمس امانی، گرداننده
عبدالمنیر رامین، تهیه کننده