در چند روز گذشته قزاقستان صحنه‌ی اعتراض‌های خونینی در واکنش به افزایش قیمت سوخت بود و در نهایت با اقدامات انجام شده، آرامش به این کشور بازگشت. وزیر خارجه‌ی قراقستان دلیل اصلی نارامی‌های اخیر در این کشور را توطیه برای سرنگونی دولت می‌داند و گفته است که شرایط بسیار بحرانی بود و باید اقداماتی قاطعانه […]

در چند روز گذشته قزاقستان صحنه‌ی اعتراض‌های خونینی در واکنش به افزایش قیمت سوخت بود و در نهایت با اقدامات انجام شده، آرامش به این کشور بازگشت.

وزیر خارجه‌ی قراقستان دلیل اصلی نارامی‌های اخیر در این کشور را توطیه برای سرنگونی دولت می‌داند و گفته است که شرایط بسیار بحرانی بود و باید اقداماتی قاطعانه و سخت گرفته می‌شد. همین طور هم‌کاری نیروهای سازمان پیمان امنیت جمعی تمامی نقشه‌ها برای بی‌ثباتی را خنثا کرد. ارلان کارین افزوده است که: ″ما با یک حمله‌ی تروریستی با هدف بی‌ثباتی و کودتا روبه‌رو هستیم. این توطیه از سوی افرادی در داخل و خارج کشور صورت گرفت اما کشورما مقاومت کرد و اقدامات قاطعانه رییس‌جمهوری برنامه‌هایی که برای بی‌ثباتی ترتیب داده شده بود را نقش برآب کرده است.″ در همین حال، کمیته‌ی امنیت ملی قزاقستان نیز امروز 〈دوشنبه، ۲۰ جدی〉 اعلام کرده است که دو هسته افراطی که اعضای آن در اغتشاشات بزرگ روزهای اخیر قزاقستان دست داشتند در شهر آلماتی خنثا شدند. وزیر امورخارجه‌ی قزاقستان هم‌چنان افزود: ″ نیروهای صلح‌ بانی پیمان امنیت جمعی بطور موقت در قزاقستان حضور دارند و پس از تثبت اوضاع با درخواست طرف قزاقی این کشور را ترک خواهند کرد.″ این در حالی‌است که قاسم جومارت توکایف رئیس‌جمهور قزاقستان در این کشور وضعیت اضطراری اعلام کرده است و این وضعیت تا روز ۱۹ جنوری ادامه خواهد داشت؛ در کنار این توکایف دولت را برکنار کرد و مقام ریاست شورای امنیت کشور را نیز بر عهده گرفته است.